ไปมั้ย ไปตรัง ครบจบที่เดียว 3 วัน 2 คืน

 • TSWTTST-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ตรัง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  ไปมั้ย ไปตรัง ครบจบที่เดียว 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินตรัง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
6,990
4-5 ท่าน
5,990
6-7 ท่าน
5,490
8-10 ท่าน
4,990
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

 

Day 1 ท่าอากาศยานตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สถานีรถไฟตรัง – เที่ยวตัวเมืองตรัง (วงเวียนพะยูน,สตรีทอาร์ทเมืองตรัง,ย่านตึกเก่าเมืองตรัง)
09.00 น. Driver Guide รอรับลูกค้าที่ สนามบินตรัง  จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก
  จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand)  นำท่านลงเรือ ซึ่งจะพบความมหัศจรรย์ การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดของการท่องถ้ำเลเขากอบคือตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดานต่ำที่สุดของถ้ำที่เรียกกันว่า "ถ้ำลอด"  จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อนเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ อันได้แก่ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ เป็นต้น โดยมีระยะทางสำรวจถ้ำทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางสู่ วังเทพทาโร มีเนื้อที่ 20 ไร่ ก่อตั้งโดยนายจรูญ แก้วละเอียด “เทพทาโร” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ภาคใต้เรียกว่า “จวง” หรือ “จวงหอม” เป็นไม้มงคลสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลายส่วน เช่น ใบ เปลือก ราก มีกลิ่นหอมคล้ายการบูร ใช้ปรุงอาหารและทำยา ภายในมีการตกแต่งสถานที่โดยการนำไม้เทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร นำท่านชมมังกรไม้เทพทาโร ใหญ่ที่สุดในโลก
 

นอกจากนี้มีฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำธูปหอมเทพทาโรและจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์Otopจากไม้เทพทาโร อิสระถ่ายภาพหรือซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ สถานีรถไฟตรัง สถานีรถไฟเก่าแก่สายใต้ ฝั่งอันดามัน ที่หน้าสถานีรถไฟจะมีตุ๊กตุ๊กหัวกบ คอยจอดรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในจังหวัดตรังด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัด ตรัง (มื้อที่ 1)
บ่าย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง เดินทางสู่ สตรีทอาร์ตเมืองตรัง ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นอย่างสวยงาม โดยได้มีการวาดรูป 3 มิติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกัน ซึ่งเเต่ละรูปก็จะสะท้อนความเป็นจังหวัดตรัง โดยจะมีทั้งหมด 4 จุด คือ ต้นศรีตรัง, ถ้ำมรกต,ต้นยางพารา และ พะยูน  นำท่านเดินถ่ายรูปที่ ย่านตึกเก่าเมืองตรัง ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และแบบจีนโบราณ สุดคลาสสิค
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 )
ที่พัก

โรงแรมทับเที่ยง บูทิค รีอสร์ท  (หรือเทียบเท่า)

   
Day 2 ท่องทะเลตรัง - ถ้ำมรกต (เกาะมุก) – เกาะกระดาน – เกาะเชือก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 3 )
08.30 น. รถมารับที่โรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
09.30 น. ลงเรือทัวร์ใหญ่ 2 ชั้น เดินทางสู่  ทะเลอันดามัน ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต (เกาะมุก) ความน่าอัศจรรย์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล สนุกและตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทและไปโผล่ชายหาดเล็กๆ ที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ( มื้อที่ 4 ) พร้อมชื่นชมบรรยากาศทะเล
บ่าย เดินทางสู่ เกาะกระดาน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาว น้ำใส ปะการังสวยงาม เกาะกระดานยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรประจำทุกปี ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาหลากหลายชนิดที่ เกาะเชือก
15.30 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
16.30 น. ถึง ท่าเรือปากเมง รถของบริษัทฯ รอรับเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง
17.30 น. เดินทางถึงตัวเมือง  เช็คอินเข้า ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5 )
ที่พัก โรงแรมทับเที่ยง บูทิค รีอสร์ท  (หรือเทียบเท่า)
Day 3 วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง สุดปลายทางอันดามัน – ชุมชนบ้านย่านซื่อ –ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานตรัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท  ( มื้อที่ 6 )
  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (บ่อน้ำร้อนควนแคง) มี จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ เป็นที่นิยมมาแช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ณ ที่แห่งนี้ โดยมีห้องอาบน้ำ ห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จำนวน 9 ห้อง บ่อแช่เท้ารวม 1 บ่อ และบ่ออาบน้ำรวมอีก 1 บ่อ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดวินเทจ เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเล อันดามัน เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึงท่าเทียบเรือกันตัง ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันทางรถไฟส่วนนี้ถูกชาวบ้านรุกล้ำที่ และไม่มีรางรถไฟส่วนนี้แล้ว
กลางวัน รับประทานมื้อเที่ยงบนแพ ( มื้อที่ 7 )
   นำท่านมาสัมผัสแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำตรังที่ ชุมชนบ้านย่านซื่อ หรือ ชุมชนปากกัดตีนถีบ เป็นชุมชนริมแม่น้ำตรัง ชุมชนป่าจากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้งานฝีมือจากต้นจาก เช่น การสานตะกร้า การสานกระเช้า การทำหมาตักน้ำ (ภาชนะทรงครึ่งวงกลม ใช้เป็นภาชนะใส่น้ำและขนมหวาน) เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างรายได้ให้ชุมชน  
15.00 น.  สมควรแก่เวลานำท่านแวะซื้อของฝากเมืองตรัง อาทิ เค้กขุกมิ่ง,ขนมเปี๊ยะ,ขนมจีบไส้สังขยา เป็นต้น
16.00 น.   ส่ง สนามบินตรัง หรือจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าแจ้ง
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 6,990 บาท
4-5 ท่าน 5,990 บาท
6-7 ท่าน 5,490 บาท
8-10 ท่าน 4,990 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินตรัง และท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี