แพ็กเกจ one day อ่าวแสมสาร OMAKASE ON SEA (เรือเหมาลำส่วนตัว รวมซาชิมิ)

 • TSWTSAM-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ชลบุรี
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ one day อ่าวแสมสาร OMAKASE ON SEA (เรือเหมาลำส่วนตัว รวมซาชิมิ)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,500

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • 08.00-12.00 น.
 • 13.00-17.00 น.
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ 1-6 ท่าน (จำนวน1ลำ)
4,500
ผู้ใหญ่ ท่านที่ 7
800
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

แพ็กเกจ one day อ่าวแสมสาร

OMAKASE ON SEA (เรือเหมาลำส่วนตัว ซาชิมิ)

ราคาเริมต้น 4,500.-/ลำ (เดินทาง 1-6ท่าน)
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันนี้ - ตุลาคม 2564

ดำน้ำชมปะการัง อ่าวแสมสาร ด้วยเรือเหมาลำส่วนตัว 
พร้อมกัปตันผู้เชี่ยวชาญ 
ฟรี! ถ่ายรูปใต้น้ำไม่จำกัด 
ฟรี! ซีฟู้ดปิ้งย่าง + น้ำดื่มตลอดทริป

 

 

รอบเรือให้บริการ

08.00น.-12.00น.

13.00น.-17.00น.

หมายเหตุ: เรือเข้าออกตามเวลา กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที

 

อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ลำ

เดินทาง 1-6 ท่าน

4,500 บาท

ท่านที่ 7 ขึ้นไป

เพิ่ม 800 บาท

รับสูงสุดไม่เกิน 9 ท่าน

หมายเหตุ: สุนัขและแมวสามารถขึ้นเรือได้ (นับเป็น1ที่นั่ง/ตัว)

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

 

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.เรือสปีดโบ๊ท เหมาลำส่วนตัว 1 เครื่องยนต์ พร้อมกัปตันผู้ดูแล

2.แว่นดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ

3.ซีฟู้ดปิ้งย่าง+น้ำดื่มตลอดทริป

4.อุปกรณ์ตกปลา 3ชุด พร้อมเหยื่อ

5.บริการถ่ายรูปใต้น้ำ

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมายขึ้นเรือ

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ

3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

4.ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะแสมสารท่านละ 50 บาท

5.ค่าทิปกัปตันเรือ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ

6.ค่าบริการจอดรถคันละ 100 บาท

7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

การยกเลิก และ เลื่อนการเดินทาง

เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
หากท่านต้องการเลื่อนทริป กรุณาติดต่อสอบถามก่อนเดินทาง 14 วัน