-ว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬ
-อนุสาวรีย์วีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์ (Lapu Lapu Statue)
-Magellan Shrine 
-โบสถ์ Virgen de la Regla 
-เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น
-โรงงานกีตาร์
-ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Loboc 
-Baclayon Church 
-Blood Compact Shire
-เกาะฮิลูตูงัน (Hilutungan)
 • : 022773000

Philippines Cebu Bohol beautiful islands 5 Days 3 Nights By Philippine Airlines (PR)

รหัสทัวร์
: TSBGO1CEB-PR001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Philippine Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: Cebu

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

-ว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬ -อนุสาวรีย์วีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์ (Lapu Lapu Statue) -Magellan Shrine -โบสถ์ Virgen de la Regla -เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น -โรงงานกีตาร์ -ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Loboc -Baclayon Church -Blood Compact Shire -เกาะฮิลูตูงัน (Hilutungan)
BKK
- - - -
CEB
ไฟล์ทขาไป
เวลาออก
เวลาถึง
CEB
- - - -
BKK
ไฟล์ทขากลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1CEB3NCEBPR240618
18 มิ.ย. 256722 มิ.ย. 2567

35,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 01.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 (BKK-CEB 01.30-06.05 +1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

  06.05 น.

  เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติมัคตัน เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
  นำท่านชมความสวยงามและมนต์เสนห์เมืองเซบู และ เกาะแมคตัน (เมืองลาปู-ลาปู) นำท่านตามรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของเซบู นำท่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ( Fort San Pedro ) เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ในเมืองเซบูของฟิลิปปินส์ ป้อมนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของเซบู เป็นป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม
  จากนั้นนำท่านชม กางเขนโบราณ (The Magallen’s Cross) ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต
  นำท่านชมโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ โบสถ์ซานโตนิโญ (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน ชม พิพิธภัณฑ์ Casa Gorordo เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Parian อันเก่าแก่ของเซบู , อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู The Heritage of Cebu Monument อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสำคัญในแต่ละยุคของเซบู

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  สัมผัสเสน่ห์ของที่หาได้ยากของบรรยากาศแบบชนบทที่แปลกตาและความเป็นอุตสาหกรรมในเมืองเกาะเล็กๆ เยี่ยมชมอนุสาวรีย์วีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์ (Lapu Lapu Statue) เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อที่ระลึกถีง วีรกรรมของวีรบุรุษ คนพื้นเมือง ที่ได้ต่อสู้กับ ชาวสเปน ตอนชาวสเปน เข้ามาครั้งแรก และ Magellan Shrine หรือที่รู้จักกันในชื่อ Liberty Shrine เป็นสวนอนุสรณ์บนเกาะ Mactan ในเมือง Lapu-Lapu เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ 2 แห่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์มาเจลลัน ซึ่งอุทิศให้กับนักสำรวจชาวโปรตุเกส เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน และอนุสาวรีย์ลาปู ลาปู , โบสถ์ Virgen de la Regla ต้นกำเนิดของการอุทิศตนนั่นคือภาพที่น่ายินดีและน่าอัศจรรย์ของ Nuestra Señora De la Regla (พระแม่แห่งกฎ) ภาพที่แกะสลักจากลำต้นของไม้เนื้อแข็งฟิลิปปินส์สีเข้ม มีลวดลายตามต้นฉบับที่ตั้งอยู่ใน Chipiona ประเทศสเปน, เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น, พาชมโรงงานกีตาร์ กีตาร์จาก Cebu มีชื่อเสียงในด้านความทนทาน ราคาย่อมเยา และได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และศูนย์จำหน่ายของที่ระลึก...หลังจากทัวร์ นำท่านไปยังโรงแรมเพื่อเช็คอิน และเก็บของ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  พักที่

  MAAYO HOTEL CEBU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหาร Breakfast box (มื้อที่ 4)

  05.30 น.

  เดินทางออกจากโรงแรมไปยังท่าเรือเซบูเพื่อนั่งเรือข้ามฝากไปยัง Tagbilaran เกาะโบโฮล (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
  เดินทางถึงท่าเรือ Tagbilaran นำท่านไปยัง ว่ายน้ำกับฉลามวาฬ ที่อ่อนโยนในน้ำใสผ่านทัวร์ชมฉลามวาฬที่โบโฮล ประสบการณ์นี้เหมาะสำหรับคนรักสัตว์เพราะคุณจะได้เห็นสัตว์ที่สง่างามเหล่านี้ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน
  *หมายเหตุ: โปรดนําเสื้อผ้าสํารองหรือชุดสําหรับเปียกน้ามาด้วย

  กลางวัน

  ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Loboc หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดฮิตใน Bohol เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติรอบๆแม่น้ำ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
  พาท่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ จากนั้นนำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก และนำท่านชม ทาร์เซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 – 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต
  จากนั้นพาท่านชม ชมช็อกโกแลตฮิลส์ (Chocolate Hills) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโบโฮลโดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต เดินทางกลับเซบูโดยเรือข้ามฝาก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  พักที่

  MAAYO HOTEL CEBU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 7)
  นำท่านไปยังเกาะฮิลูตูงัน (Hilutungan) บนเกาะนาลูซวน (Nalusuan) ว่ายน้ำ ดำน้ำตื้น บนท้องทะเลสวยงาม ชมความสวยงามดังสวรรค์ใต้น้ำ ท่ามกลางหมู่มวลปลาน้อยใหญ่และปะการังสีสันสวยงาม พักผ่อนหย่อนใจในน้ำทะเลใสสะอาดและแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์
  *หมายเหตุ: โปรดนําเสื้อผ้าสํารองหรือชุดสําหรับเปียกน้ามาด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ปิ้งย่างบาร์บีคิว (มื้อที่ 8)
  เดินทางกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  พักที่

  MAAYO HOTEL CEBU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10)
  หลังจาก Check out โรงแรม นำท่านเยี่ยมชม วัดลีอาห์ (Leah Temple) วัดสไตล์โรมันที่มีทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเซบู หลายคนเรียกวัดนี้ว่า "ทัชมาฮาล" แห่งเซบู เพราะที่นี่ยังเป็นสุสานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สร้างโดยเทโอโดริโก โซรีอาโน อาดาร์นา เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อลีอาห์ อัลบิโน-อาดาร์นา ภรรยาผู้ล่วงลับของเขา (*ใช้รถตู้ปรับอากาศเนื่องจากเป็นทางขึ้นเขา)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง SM City หรือ Ayala Center ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำคามอัธยาศัย

  19.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินนานาชาติมัคตัน เกาะเซบู

  21.25 น.

  ออกเดินทางโดย สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR738 (CEB-BKK 21.35-00.10+1 ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

  00.10 น.

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 
3. เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม**
4. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
6. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1CEB3NCEBPR240618

เดินทางวันที่ 18 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CEB 2024-06-19 2024-06-19 01:30 - 06:25 avatar-img PR739
CEB - BKK 2024-06-22 2024-06-22 21:10 - 23:59 avatar-img PR738
รหัสทัวร์ : TSBGO1CEB-PR001