• : +425 345 8765

Philippines Cebu Bohol beautiful islands 5 Days 3 Nights By Philippine Airlines (PR)

รหัสทัวร์
: TSBGO1CEB-PR001
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ฟิลิปปินส์
สายการบิน
: PR
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เซบู
โดย
: go365travel-GO - 11/07615

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

-ว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬ -อนุสาวรีย์วีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์ (Lapu Lapu Statue) -Magellan Shrine -โบสถ์ Virgen de la Regla -เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น -โรงงานกีตาร์ -ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Loboc -Baclayon Church -Blood Compact Shire -เกาะฮิลูตูงัน (Hilutungan)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1CEBPR231018A117 ต.ค. 256621 ต.ค. 2566

37,900

จอง
GO1CEBPR231227A119 ธ.ค. 256623 ธ.ค. 2566

37,900

จอง
GO1CEBPR240116A116 ม.ค. 256720 ม.ค. 2567

36,900

จอง
GO1CEBPR240213A113 ก.พ. 256717 ก.พ. 2567

35,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 01.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 (BKK-CEB 01.30-06.05 +1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

  06.05 น.

  เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติมัคตัน เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
  นำท่านชมความสวยงามและมนต์เสนห์เมืองเซบู และ เกาะแมคตัน (เมืองลาปู-ลาปู) นำท่านตามรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของเซบู นำท่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ( Fort San Pedro ) เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ในเมืองเซบูของฟิลิปปินส์ ป้อมนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของเซบู เป็นป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม
  จากนั้นนำท่านชม กางเขนโบราณ (The Magallen’s Cross) ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต
  นำท่านชมโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ โบสถ์ซานโตนิโญ (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน ชม พิพิธภัณฑ์ Casa Gorordo เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Parian อันเก่าแก่ของเซบู , อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู The Heritage of Cebu Monument อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสำคัญในแต่ละยุคของเซบู

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  สัมผัสเสน่ห์ของที่หาได้ยากของบรรยากาศแบบชนบทที่แปลกตาและความเป็นอุตสาหกรรมในเมืองเกาะเล็กๆ เยี่ยมชมอนุสาวรีย์วีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์ (Lapu Lapu Statue) เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อที่ระลึกถีง วีรกรรมของวีรบุรุษ คนพื้นเมือง ที่ได้ต่อสู้กับ ชาวสเปน ตอนชาวสเปน เข้ามาครั้งแรก และ Magellan Shrine หรือที่รู้จักกันในชื่อ Liberty Shrine เป็นสวนอนุสรณ์บนเกาะ Mactan ในเมือง Lapu-Lapu เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ 2 แห่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์มาเจลลัน ซึ่งอุทิศให้กับนักสำรวจชาวโปรตุเกส เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน และอนุสาวรีย์ลาปู ลาปู , โบสถ์ Virgen de la Regla ต้นกำเนิดของการอุทิศตนนั่นคือภาพที่น่ายินดีและน่าอัศจรรย์ของ Nuestra Señora De la Regla (พระแม่แห่งกฎ) ภาพที่แกะสลักจากลำต้นของไม้เนื้อแข็งฟิลิปปินส์สีเข้ม มีลวดลายตามต้นฉบับที่ตั้งอยู่ใน Chipiona ประเทศสเปน, เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น, พาชมโรงงานกีตาร์ กีตาร์จาก Cebu มีชื่อเสียงในด้านความทนทาน ราคาย่อมเยา และได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และศูนย์จำหน่ายของที่ระลึก...หลังจากทัวร์ นำท่านไปยังโรงแรมเพื่อเช็คอิน และเก็บของ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  พักที่

  MAAYO HOTEL CEBU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหาร Breakfast box (มื้อที่ 4)

  05.30 น.

  เดินทางออกจากโรงแรมไปยังท่าเรือเซบูเพื่อนั่งเรือข้ามฝากไปยัง Tagbilaran เกาะโบโฮล (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
  เดินทางถึงท่าเรือ Tagbilaran นำท่านไปยัง ว่ายน้ำกับฉลามวาฬ ที่อ่อนโยนในน้ำใสผ่านทัวร์ชมฉลามวาฬที่โบโฮล ประสบการณ์นี้เหมาะสำหรับคนรักสัตว์เพราะคุณจะได้เห็นสัตว์ที่สง่างามเหล่านี้ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน
  *หมายเหตุ: โปรดนําเสื้อผ้าสํารองหรือชุดสําหรับเปียกน้ามาด้วย

  กลางวัน

  ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Loboc หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดฮิตใน Bohol เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติรอบๆแม่น้ำ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
  พาท่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ จากนั้นนำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก และนำท่านชม ทาร์เซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 – 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต
  จากนั้นพาท่านชม ชมช็อกโกแลตฮิลส์ (Chocolate Hills) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโบโฮลโดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต เดินทางกลับเซบูโดยเรือข้ามฝาก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  พักที่

  MAAYO HOTEL CEBU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 7)
  นำท่านไปยังเกาะฮิลูตูงัน (Hilutungan) บนเกาะนาลูซวน (Nalusuan) ว่ายน้ำ ดำน้ำตื้น บนท้องทะเลสวยงาม ชมความสวยงามดังสวรรค์ใต้น้ำ ท่ามกลางหมู่มวลปลาน้อยใหญ่และปะการังสีสันสวยงาม พักผ่อนหย่อนใจในน้ำทะเลใสสะอาดและแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์
  *หมายเหตุ: โปรดนําเสื้อผ้าสํารองหรือชุดสําหรับเปียกน้ามาด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ปิ้งย่างบาร์บีคิว (มื้อที่ 8)
  เดินทางกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  พักที่

  MAAYO HOTEL CEBU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10)
  หลังจาก Check out โรงแรม นำท่านเยี่ยมชม วัดลีอาห์ (Leah Temple) วัดสไตล์โรมันที่มีทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเซบู หลายคนเรียกวัดนี้ว่า "ทัชมาฮาล" แห่งเซบู เพราะที่นี่ยังเป็นสุสานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สร้างโดยเทโอโดริโก โซรีอาโน อาดาร์นา เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อลีอาห์ อัลบิโน-อาดาร์นา ภรรยาผู้ล่วงลับของเขา (*ใช้รถตู้ปรับอากาศเนื่องจากเป็นทางขึ้นเขา)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง SM City หรือ Ayala Center ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำคามอัธยาศัย

  19.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินนานาชาติมัคตัน เกาะเซบู

  21.25 น.

  ออกเดินทางโดย สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR738 (CEB-BKK 21.35-00.10+1 ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

  00.10 น.

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 
3. เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม**
4. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
6. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1CEBPR231018A1

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CEB 2023-10-18 2023-10-18 01:30 - 06:25 avatar-img PR739
CEB - BKK 2023-10-21 2023-10-22 21:10 - 00:10 avatar-img PR738

GO1CEBPR231227A1

เดินทางวันที่ 19 ธ.ค. 2566 - 23 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CEB 2023-12-19 2023-12-19 01:30 - 06:25 avatar-img PR739
CEB - BKK 2023-12-23 2023-12-23 21:10 - 23:59 avatar-img PR738

GO1CEBPR240116A1

เดินทางวันที่ 16 ม.ค. 2567 - 20 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CEB 2024-01-16 2024-01-16 01:30 - 06:25 avatar-img PR739
CEB - BKK 2024-01-20 2024-01-20 21:10 - 23:59 avatar-img PR738

GO1CEBPR240213A1

เดินทางวันที่ 13 ก.พ. 2567 - 17 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CEB 2024-02-13 2024-02-13 01:30 - 06:25 avatar-img PR739
CEB - BKK 2024-02-17 2024-02-17 21:10 - 23:59 avatar-img PR738
รหัสทัวร์ : TSBGO1CEB-PR001