สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน 4 วัน 2 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
 • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
 • เที่ยวเมือง : Surat Thani (สุราษฎร์ธานี)
 • ประเภทรถ : VAN
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
 • Code : TSWTSUR-VN001
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เขาสามเกลอ l กุ้ยหลินเมืองไทย l วังปลา l อุทยานธรรมเขานาใน l ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด l สวนโมกขพลาราม l วัดพระบรมธาตุไชยา
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
7,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
21.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2

สุราษฎร์ธานี-สะพานเขาพัง – ถ่ายรูปสันเขื่อนรัชประภา -เขาสามเกลอ-กุ้ยหลินเมืองไทย- วังปลา - ชมพระอาทิตย์ตก

07.00 น. ถึง จ.สุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
08.00 น. เดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือ ชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ จากนั้นนำท่านชมวิว เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา ถ่ายรูปกับสันเขื่อนกับบรรยากาศยามเช้ากระทบกับแสงแดดสวยงาม
09.30 น. นำท่านสู่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลานรีสอร์ท พร้อมเช็คอิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพภูตะวัน (มื้อที่ 2)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ลงเรือพร้อมเดินทางสู่ ทะเลสาบมรกตเขื่อนรัชประภา ชมธรรมชาติที่งดงามของสายน้ำสลับกับแนวขุนเขา หินปูนที่ธรรมชาติสรรสร้างราวกับภาพเขียน แวะสัมผัสความสวยงามของ “เขาสามเกลอ ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความประทับใจ และไปต่อที่ วังปลา ให้อาหารปลา ซึ่งเป็นปลาตะเพียนแดงที่อยู่ตามธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับธรรมชาติ ถ้ำน้ำและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินทางเท้าเข้าไป ท่านจะได้สัมผัสกับรรยากาศที่อุดมไปด้วย กอไผ่ลำใหญ่ อีกทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่นานาชนิด หลังจากนั้นท่านจะได้พบกับถ้ำปะการังที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผวมกับความพิเศษของอากาศ ทำให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิสสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุกว่า 250-400 ล้านปีในหินปูน สามารถถ่ายรูปเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
17.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท อ้อมกอดแห่งขุนเขา และสายน้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับการพายเรือคายัคซึ่งทางรีสอร์ทมีไว้บริการ
17.30 น. ชมธรรมชาติยามเย็น เก็บบรรยากาศช่วงเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น
ที่พัก แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ห้องพักที่เชี่ยวหลาน จะบริการเป็นห้องพัดลม )
วันที่ 3

เขื่อนเชี่ยวหลาน - อุทยานธรรมเขานาใน - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

06.30 น. Morning safari ดูวิถีชีวิตของสัตว์ ชมหมอกและสูดอากาศยามเช้าอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านกลับที่พัก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพภูตะวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติ (มื้อที่ 4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. อำลาที่พักแพภูตะวัน จัดเก็บสัมภาระลงเรือมุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
11.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือ จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งของ เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และเป็นสำนักสงฆ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้เดินชมสถานปัตยกรรมที่สวยงาม ซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด “พุทธวดี” ซึ่งหากใครมาแล้วเป็นอันต้องมาถ่ายรูปตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเข้ากับซุ้มประตู

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก โดยมี “ตาน้ำ” เป็นหัวใจหลักของป่าต้นน้ำแห่งนี้ น้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินนั้น ไหลลอดใต้ภูเขาผ่านออกมายัง จุดที่เรียกว่า ตาน้ำ ซึ่งเป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์ และชาวบ้านก็เชื่อว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด มีลักษณะเป็นบ่อน้ำจืดสีฟ้าอมเขียวใสราวกับกระจก ลึกประมาณ 1 เมตร พื้นของบ่อน้ำ จะเป็นพื้นทรายตะกอนหินปูน จึงทำให้น้ำไม่ขุ่น มีความใสอยู่ตลอด น้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ก็จะไหลลงไปยังคลองมะเลาะ ไปสู่ น้ำตกน้ำราดธารทอง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
ที่พัก นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมมาร์ลิน หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4

สวนโมกขพลาราม – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 7)
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดย พุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะแวะซื้อของฝากของที่ระลึก
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด  

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • พักที่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 1 คืน
 • พักโรงแรมโรงแรมมาร์ลิน หรือ เทียบเท่า 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 1. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 2. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
 4. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ต่อท่าน