คิด(คริสต์)..ไปให้ถึง..อุทัยธานี 2วัน 1คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Uthai Thani (อุทัยธานี)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : TSWTAUT-BS003
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

“อุทัยธานี” จังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์งดงาม ชุมชุนสงบ เรียบง่าย วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการบอกเล่าเรื่องราวความสุขอีกครั้ง..
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ต.ค. 2564 - 24 ต.ค. 2564
3,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

23 ต.ค. 2564 - 24 ต.ค. 2564
3,699
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

27 พ.ย. 2564 - 28 พ.ย. 2564
3,699
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

27 พ.ย. 2564 - 28 พ.ย. 2564
3,399
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 ธ.ค. 2564 - 05 ธ.ค. 2564
3,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 ธ.ค. 2564 - 05 ธ.ค. 2564
3,699
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

31 ธ.ค. 2564 - 01 ม.ค. 2565
4,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

31 ธ.ค. 2564 - 01 ม.ค. 2565
4,199
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
เช้า บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1)
10.00 น. นำคณะเดินทางถึง โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอบ้านไร่ ผู้ร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีมิสซา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)

นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนลาวบ้านสะนำแหล่งปลูกหมากที่ใหญ่และมีคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่าหมากล้านต้น”ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนกระเสียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดมสมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ที่ได้รับการประกาศเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญด้านสุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพื้นดินประมาณ 40 เมตร

นำท่านเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดชม วัดถ้ำเขาวง ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ กราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วิหารชั้น 2 และชมความงดงามของโบสถไม้สัก ไม้มะค่า ได้ที่ชั้น 4ในสวนธรรมจัดภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับสดชื่นสบายตาด้านหลังมีถ้ำหินงอกหินย้อย 8 ถ้ำ สามารถเดินเที่ยวชมได้ (เปิดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ) ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่ ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้านอร่อยๆ กาแฟสดดอยกระเหรี่ย ผ้ามัดย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือ พืชผักผลไม้สดและอีกหลากหลายรายการ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3)
พักที่ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ-มหาปราสาททองคำ-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่4)

ออกเดินทางไป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีกแหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม หุบป่าตาด หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเขาหินปูนในเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายาก เช่น เต่าเหลือง กิ้งกือมังกรสีชมพูที่ถูกค้นพบเป็นสัตว์ชนิดใหม่อ้นดับ 3 ของโลก เมื่อเดินทะลุอุโมงค์เข้าสู่ถ้ำท่านจะได้พบกับป่าตาด และพืชพันธุ์โบราณที่แปลกตา ให้บรรยากาศเหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ ณ ช่วงเวลาของยุคจุลาสสิค เก็บภาพที่ประทับใจ ชมถ้ำขนาดมหึมา ที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทัย

จากนั้น เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย เลือกซื้อของฝาก เช่น ยาหอม ขนมปังสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุ้งกรอบ ฯลฯ ผ่านชม บ้านอุทัยธานี 905 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องจำหน่ายสินค้าของศูนย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)

เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดั้งเดิมของ วัดท่าซุง ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่งสายน้ำ ที่สงบเรียบง่าย เที่ยวชมหมู่บ้านกลางน้ำเกาะคุ้งสำเภา ขึ้นรถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตา มหาปราสาททองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระพุทธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น)
16.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง

3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว

4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)

5.น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด 6.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)