ทัวร์เที่ยวไทย ภูเก็ต สิมิลัน เรือยอร์ชเกาะเฮ 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์(VZ)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Phuket (ภูเก็ต)
  • สายการบิน : Thai VietJet Air
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • Code : TSQQHKT-VZ0001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ใช้สิทธิ์ โครงการทัวร์เที่ยวไทย พักโรงแรมหรูติดหาดป่าตอง รับส่วนลดทันที่ 40% (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฯกำหนด
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
28 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ตึกชิโน-โปรตุกีส-ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ

04.30 น. นัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรสายการบินเวียตเจ็ทแอร์
06.15 น. เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ300 (BKK-HKT 06.15-07.45) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
07.45 น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต
08.00 น. นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึกชิโน-โปรตุกีส อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง นำท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เมื่อเดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ
13.30 น. ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ (มื้อที่2) พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล
18.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ภูเก็ต-ชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อที่ 3) รับอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
05.40-06.00 น. รถตู้รับท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
08.00 น. ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (Speed Boat) ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่ เกาะ 6 หรือ เกาะ 7 เดินทางถึง เกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ท่านสามารถสำรวจเส้นทางบนเกาะ, ดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box (มื้อที่ 4)
บ่าย หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางู (เกาะ9) ที่ คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้ มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์ (Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม
15.30 น. ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ภูเก็ต-วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)-พระจันทร์เสี้ยว-ชมวิวสามอ่าว -แหลมพรหมเทพ-มา ดู บัว-ร้านคุณแม่จู้-สนามบินภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
13.00 น. ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด
14.00 น. จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก
15.00 น. นำท่านเยือนคาเฟ่สุดชิค หนึ่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต มา ดู บัว คาเฟ่สระบัวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัยแนวใหม่ พร้อมให้ทุกท่านมาสัมผัสความอลังการของสระบัวและอาหารแสนอร่อย ที่คุณไม่ควรพลาด
เย็น อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตที่ ร้านคุณแม่จู้ อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ แกงไตปลาน้ำ แกงไตปลาน้ำ เป็นต้น
19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต
20.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ309 (HKT-BKK 20.55-22.20) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
22.20 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 
2.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน  
3.รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
4.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
5.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
6.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
7.รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
8.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้
** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

  1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) 
2.ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4.ค่าอาหาร  ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.พนักงานขับรถที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง  
ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 
( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปคนขับรถ วันที่มีซิตี้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน