ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง “ซากุระเมืองไทย” เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน (FD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Chiang Mai (เชียงใหม่)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • Code : TSQQCNX-FD001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

- ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง “ซากุระเมืองไทย” - ดอยอินทนนท์ดอยที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย - ชมสวนดอกไม้แม่ริม ไหว้พระวัดพระสิงห์เสริมดวง - รวมอาหาร 7 มื้อ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
21 ม.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2565
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

25 ม.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2565
9,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

28 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

แม่กำปอง-ร้านกาแฟระเบียงวิว-วัดคันธาพฤกษา-ขุนช่างเคี่ยน-ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย-พระธาตุดอยสุเทพ

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่รอรับคณะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องเช็คอิน
06.40 น. เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3437 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)
07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย

จากนั้นพาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กำปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กำปองได้ด้วย

เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางเดียวกับ พระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และบ้านม้งดอยปุย เพื่อชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ซึ่งจะบานสะพรั่งอย่างสวยงามในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างเต็มที่ จากนั้นพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะแม

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก At Pingnakorn Hotel Nimman หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 2

ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภูมิสิริ- ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย พาท่านเข้าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 จุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

นำท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง พาทุกท่านชม ดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวางหรือ ซากุระเมืองไทย ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง ย้อมหุบเขาเป็นสีชมพู นักท่องเที่ยวที่มาเยือนขุนวาง จะได้สนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยแปลงไม้ ผลเมืองหนาวที่จะพากันออกดอกบานสะพรั่งดูสดใส ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ แนคตารีน หรือสตรอว์เบอร์รี่ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก At Pingnakorn Hotel Nimman หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 3

สวนดอกไม้แม่ริม-วัดพระสิงห์-ซื้อของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)

จากนั้นพาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีมะโรง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
บ่าย แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
18.45 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3440 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)
20.20 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน  
   สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้  
    ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ 
    ในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
2. ค่ารถตู้ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง15 กิโลกรัม ราคา 490 บาทต่อเที่ยว   (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน