หุบเขาสีชมพู “ภูลมโล” เขาค้อ เชียงคาน 3 วัน 2 คืน (รถตู้)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Loei (เลย) Phetchabun (เพชรบูรณ์)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • Code : TSQQPNB-VN002
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

“หุบเขาสีชมพู” ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - พระธาตุศรีสองรัก - รวมอาหาร 7 มื้อ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
21 ม.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2565
4,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

28 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565
4,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 ก.พ. 2565 - 06 ก.พ. 2565
4,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

08 ก.พ. 2565 - 10 ก.พ. 2565
4,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว-เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไร่GB -เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
05.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ

ชมวิวมุมสูงที่ทัศนียภาพสวยงามบนเขาค้อ ทุ่งกังหันลมเขาค้อ และ ไร่ GB ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ (รวมค่าเข้าชม)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านสู่ เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม (ไม่รวมค่าเข้าและเครื่องดื่ม) วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีความงดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มี่เจดีย์ที่มีลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ มีองค์พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์ มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม Pino Latte Restaurant & Cafe ร้านกาแฟสุดชิคตกแต่งได้ทันสมัยสไตล์โมเดิลลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2

หล่มสัก-กกสะท้อน-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-Sky Walk เชียงคาน-ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ กกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถบริการนำเที่ยวรถท้องถิ่น เดินทางสู่จุดชมวิวภูลมโล ชมหุบเขาสีชมพูซากุระเมืองไทย ต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะเริ่มออกดอกบานช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.ของทุกปีและขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก สัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้าง เป็นตราประจำจ.เลย (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง ขึ้นไปยังองค์พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสู้รบ ศัตรู) สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย สัมผัสความตื่นเต้นพร้อมชมความสวยงาม ความสูง มีทางเดินเป็นพื้นกระจกใส เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3

เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-(เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ หรือ แก่งคุดคู้) -กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร)

สำหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 จัดบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ปีนี้งานจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายในงานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และถ่ายรูปตามอัธยาศัย สำหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นำท่านเที่ยว แก่งคุดคู้ จุดชมวิวริมน้ำเป็นที่เปรียบเสมือนสถานที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของฝากต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุสำคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่ไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรือจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน1เข็ม หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ2เข็ม 
- หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการRT-PCRหรือ ATK จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง)
- หรือ ผู้ที่หายจากโควิด-19มาแล้วเกิน1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือน โดยแนบใบรับรองแพทย์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน  
   สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้  
    ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ 
    ในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

1. ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
2. ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน