สบายดี ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน (VAN)

  • ทัวร์ : Laos [ ลาว ]
  • เที่ยวเมือง : Luang Prabang (หลวงพระบาง)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : ไอ ทราเวล - 11/07951
  • 01255******87
  • Code : TSIT-LVN01
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

| เดินทางโดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ | พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง | เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว | เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน,ถ้ำปูดำ,สะพานสีฟ้า | ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติ | หลวงพระบาง เที่ยวชมเมืองมรดกโลก | ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง | Check in Joma CAFÉ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
18 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565
8,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
25 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565
8,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย
วันที่ 2

หนองคาย-นครเวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำปูดำ-สะพานสีฟ้า-ล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านทานตะวัน (มื้อที่1) ตั้งอยู่ใน เมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจั๊บญวน น้ำชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติอร่อยและเป็นร้านชื่อดังของจังหวัด

จากนั้นนำทุกท่านเดินผ่านข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทร์ เดินทางสู่ด่านสะพามิตรภาพไทยลาว เพื่อเดินทางเข้าสู่ นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีและสวนปะตูไซ หอพระแก้ว เป็นอดีตวัดในเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งอยู่ริมถนนเซดถาทิราด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดสีสะเกด โดยสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2108 เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) แต่สร้างใหม่หลายครั้ง ปัจจุบันข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนา วัดสีสะเกด เดิมเป็นวัดหลวง ติดกับหอคำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2361 โดยเจ้าอนุวงศ์ จากการบูรณะวัดเก่าแห่งหนึ่งและจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณ์เหมือนกัน รุ่นเดียวกัน มีขนาดเท่าคนจริง จำนวน 120 องค์ และภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ. 2557
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วังเวียง โดยทางมอเตอร์ใหม่ เดินทางสู่เมืองเวียงจันทร์ พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ้ำปูดำ ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้า รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูคำ ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพกับ สะพานสีฟ้า อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟ้า ทอดข้ามแม่น้ำซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น้ำซองป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร
ค่ำ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย แนะนำให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้งชุดพื้นเมือง กระเป๋า มากมาย
ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)
วันที่ 3

วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก-น้ำตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุภูสี-ตลาดมืด

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C82 เวลา 08.52 – 09..48 สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดินทางโดยรถไฟเที่ยว C82 การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางตั้งแต่วังเวียงจนถึงหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เดินทางถึง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆของประเทศลาว แม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการมาเดินเที่ยว ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม วัดวาอาราม แม่น้ำโขง และกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ พาทุกท่านเที่ยว น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือสายน้ำสีฟ้าเทอคว๊อยซ์ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน้ำตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ชั้น ท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น ทำให้ที่นี่กลายเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว และบริเวณน้ำตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซึ่งรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทำร้ายมามากมาย ซึ่งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านไปชมน้ำตกที่สวยงามอีกที น้ำตกตาดแก้ว พร้อมรับประทานมื้อเที่ยงมื้อพิเศษ ริมน้ำตก
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมน้ำตก ตาดแก้ว
บ่าย จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกคำ, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ จากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวที่สวยๆ ของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน แสงแดดจะสาดส่องมาที่พระธาตุเป็นสีทองสวยอร่าม และยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบางอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค่ำที่ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ สำหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเป็นของฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย
*** อิสระอาหารเย็น ท่านสามารถมาเดินช้อปปิ้งที่ตลาดมืดและยังลือกซื้ออาหารได้มากมาย เช่น อาหารพื้นเมืองลาว สตรีทฟู้ด และอื่นๆ
ที่พัก : โรงแรม Jusmin / My Laos home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)
วันที่ 4

เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง-เวียงจันทร์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย ประเทศไทย-กรุงเทพ

** พาทุกท่านไปทำกิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัดพอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้วชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึง และทุกท่ายังสามารถเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขมต่างๆ ซึ่งสามาถซื้อเป็นของฝากได้เช่นกัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ร้ากาแฟประชานิยม

พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจำได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”

จากนั้นนำทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม สำหรับเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กกี้ และ เค้ก
กลางวาัน บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซึ่งลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง ชอบเผ็ดก็กินกับพริกขึ้หนูจิ้มกะปิ แกล้มกับผักสด
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C81 สู่เมืองเวียงจันทร์ เวลา 13.25 -15.35 ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง พาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ช้อปปิ้ง Duty free ร้านของฝาก จากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค    
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม)

►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด

►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

►เงื่อนไขเข้าประเทศไทย
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด
Thailand pass และประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด19 วงเงิน 10,000 USD (สำหรับชาวต่างชาติ)

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 4,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
•กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านต่อรถตู้
•จำกัดสัมภาระจำนวน 1 ใบ ต่อ ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 22 นิ้ว และ มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
•บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
•มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
•ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
•เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราบริการนี้รวม
•ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ 
•ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

อัตรานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท