บทความ

เปตรา...นครโบราณ ศิลาสีกุหลาบ #ประเทศจอร์แดน
18/10/19 13:35:27

ย้อนกลับไปราวๆ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เปตรา เป็นพื้นที่รกร้างท่ามกลางดินแดนอันแห้งแล้ง ที่ซึ่งได้มีชาวนาบาเทียนกลุ่มหนึ่งเดินทางผ่านมาและได้ตั้งรกรากอยู่ ณ ที่แห่งนี้ด้วยการแกะสลักผาหินทรายเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาเริ่มมีผู้คนที่ได้เดินทางสัญจรผ่านไปมา ทำให้ เปตรา กลายเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมากขึ้น

ปัจจุบัน เปตรา ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ ประเทศจอร์แดน ในแต่ละปีมีผู้คนมากมายเดินทางมาเยือนยังที่แห่งนี้ ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือการเดินทางเข้าไปยังนครเปตราต้องเดินทางโดยใช้ม้าเท่านั้น 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นครเปตรา ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 อีกด้วย

แชร์บทความนี้:

Tag ที่น่าสนใจ