ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์ (เที่ยวทั่วโลก), อาทิ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์จีน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า เวียดนาม ทัวร์อินเดีย บริการ จอง ตั๋วเครื่องบิน, จอง โรงแรม ห้องพัก, แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ, บริการรถเช่า, รับทำวีซ่า, รับจัดทัวร์
  • : 022773000

แพ็กเกจ ทริปดำน้ำ-สปีดโบ๊ท 1 วัน (เกาะพีพี+เกาะไข่นอก)

4.0
Code
: TSBT00104
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 1 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ เกาะไข่ โดยเรือเร็วสปีดโบ๊ท (speed boat)

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

ทริปดำน้ำ-สปีดโบ๊ท 1 วัน (เกาะพีพี+เกาะไข่นอก)

08.00 น.  รับลูกค้าจากที่พักสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่
08.30 น.  ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่ ทำการเช็คอิน บริการชา กาแฟ ขนม เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09.00 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือ (เกาะสิเหร่) มุ่งสู่เกาะพีพี
09.45 น.  เดินทางถึง อ่าวมาหยา เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นแวะ อ่าวปิเละลากูน เพื่อเล่นน้ำที่น้ำทะเลใส สีเขียวมรกรต จุดนี้วิวล้อมรอบด้วยเขาหินปูนที่สวยงาม พาล่องแวะถ่ายรูปที่ ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น และไปชมลิงแสมทะเลที่ หาดลิง และ ดำน้ำดูประการัง ที่ 3 หาดบริเวณ เกาะพีพี
12.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะพีพี ไปยังเกาะไข่นอก
13.00 น.  ถึง เกาะไข่นอก รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนูจากร้านนนทศักดิ์ มารีน พักผ่อน และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ดำน้ำตื้น นั่งชิลบริเวณริมชายหาด
16.30 น.  เดินทางออกจากเกาะไข่นอกเพื่อกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะสิเหร่
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน)

เกาะพีพี+เกาะไข่นอก

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-10 ปี

ไม่รวมรถรับ-ส่ง

1,390 บาท

1,190 บาท

รวมรถรับ-ส่ง

1,490 บาท

1,290 บาท

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. โปรดแสดงเวาเชอร์ของคุณเพื่อทำการเช็คอิน
3. เวาเชอร์สามารถใช้งานได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น


อัตรานี้รวม
1. รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ

2. อาหาร (ที่เกาะไข่นอก)

3. อุปกรณ์ดำน้ำ

4. มัคคุเทศก์

5. ประกันอุบัติเหตุ

6. เครื่องดื่มและผลไม้

7. ค่าทำเนียมขึ้นเกาะ

8. เก้าอี้บนชายหาด

อัตราร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

2. ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี (ยกเว้นค่าทริปในวันที่สภาพอากาศไม่สามารถออกเรือได้)

3. กรณีต้องเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง ณ วันนั้น

4. ราคาเด็ก อายุ 4-10 ปี นับอายุจากวันเดินทางเป็นหลัก

5. ฟรีรถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ เฉพาะโซน กะตะ กะรน ป่าตอง กรณีรับส่งนอกพื้นที่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม