สุดคุ้ม 2 จังหวัด ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน

 • TSWTTST-PK003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ตรัง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  สุดคุ้ม 2 จังหวัด ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 3,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินตรัง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3
6,450
4-5
4,950
6-7
4,350
8-9
4,150
10 คนขึ้นไป
3,990
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
Day 1 สนามบิน จ.ตรัง - ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย – ถ้ำเลเขากอบ – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ชายหาดปากเมง
09.00 น. รถรอรับลูกค้าที่ สนามบินตรัง 
 

จากนั้นนำท่านแวะสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เป็นสิ่งที่ชาวตรังส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.ห้วยยอด เพื่อนำท่านเสริมมงคลด้วยการลอดผ่านท้องมังกร ชมมหัศจรรย์แห่งโถงถ้ำบนลำธาร ณ  ถ้ำเล (เขากอบ) ถ้ำน้ำจืดใต้ภูเขานั่งเรือพายลัดเลาะตามลำน้ำคลองเข้าไปในถ้ำชมความงดงามภายในซึ่งมีถ้ำต่างๆ มากมาย เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร สัตว์นำโชคของชาวจีน ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว

จากนั้นแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวตรังเป็นของฝากและของที่ระลึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (บ่อน้ำร้อนควนแคง) มี จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ เป็นที่นิยมมาแช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ณ ที่แห่งนี้ โดยมีห้องอาบน้ำ ห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จำนวน 9 ห้อง บ่อแช่เท้ารวม 1 บ่อ และบ่ออาบน้ำรวมอีก 1 บ่อ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดปากเมง ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของทะเลยามเย็น เล่นน้ำชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรมทับเที่ยง (หรือเทียบเท่า)

Day 2 ท่องทะเลตรัง - ถ้ำมรกต (เกาะมุก) – เกาะกระดาน – เกาะเชือก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ( มื้อที่ 2 )
08.30 น. รถมารับที่โรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
09.30 น. ลงเรือทัวร์ใหญ่ 2 ชั้น เดินทางสู่  ทะเลอันดามัน ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต (เกาะมุก) ความน่าอัศจรรย์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล สนุกและตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทและไปโผล่ชายหาดเล็กๆ ที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ( มื้อที่ 3 ) พร้อมชื่นชมบรรยากาศทะเล
บ่าย เดินทางสู่ เกาะกระดาน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาว น้ำใส ปะการังสวยงาม เกาะกระดานยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรประจำทุกปี ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาหลากหลายชนิดที่ เกาะเชือก
15.30 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
16.30 น. ถึง ท่าเรือปากเมง รถของบริษัทฯ รอรับเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง
17.30 น. เดินทางถึงตัวเมือง  เช็คอินเข้า ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรมทับเที่ยง (หรือเทียบเท่า)

Day 3 ดำน้ำ 4 เกาทะเลแหวก (เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ เกาะปอดะ ) – หาดถ้ำพระนาง – หาดไร่เลย์ สนามบินกระบี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท  ( มื้อที่ 4 )
08.30 น. รถรับจากโรงแรมไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือนำเที่ยว
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำทะเลตรงทะเลแหวก บันทึกภาพตามอัธยาศัย นั่งเรือไปยังจุดดำน้ำดูปลาที่เกาะไก่ (อยู่ใกล้กับทะเลแหวก) ลงดำน้ำดูปลา นั่งเรือไปบริเวณหินหัวไก่ บันทึกภาพบนเรือ พร้อมฉากหลังที่สวยงามของหินหัวไก่
กลางวัน นั่งเรือไปยังเกาะปอดะ พร้อมชมธรรมชาติของท้องทะเลและทานอาหารมื้อกลางวัน ( มื้อที่ 5 )
13.00 น.  เดินทางสู่หาดถ้ำพระนาง สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำบนหาดทรายขาวกับทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการขอพรที่ถ้ำพระนางเพื่อเป็นสิริมงคล
14.00 น.  เดินทางสู่หาดไร่เลย์ ชมทิวทัศน์โดยรอบลงเหยียบเดินเล่นบนผืนทราย นั่งเล่นพักผ่อนเก็บภาพประทับใจในยามบ่าย
16.00 น.  เดินทางกลับถึงท่าเรือ และนำท่านส่ง สนามบินกระบี่
17.00 น. ถึง สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 6,450 บาท
4-5 ท่าน 4,950 บาท
6-7 ท่าน 4,350 บาท
8-10 ท่าน 4,150 บาท
10 ท่าน 3,990 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินตรัง และท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี