ขาเลาะ ตะลุยอีสาน นครพนม อุดร เชียงคาน 4 วัน 3 คืน

 • TSWTUTH PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : นครพนม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  ขาเลาะ ตะลุยอีสาน นครพนม อุดร เชียงคาน 4 วัน 3 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,290

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินอุดรธานี
 • สถานีขนส่งอุดรธานี
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3
8,990
4-5
4,990
6-7
4,690
8
4,290
พักเดี่ยว
2,000
กิจกรรม ( 4 วัน 3 คืน )
Day 1 อุดรธานี - วัดสระมณี– พระธาตุมหาชัย  – พระธาตุประสิทธ์ –  พระธาตุท่าอุเทน – พระธาตุนคร
xx.xx น.

จุดรับลูกค้า (จ.อุดรธานี)  สนามบินอุดรธานี  หรือ สถานีขนส่งอุดรธานี (หากท่านต้องการรับที่สนามบินนครพนม  หรือ สถานีขนส่งนครพนม ติดต่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่)

08.30 น.

จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดสระมณี สถานที่พระอุโบสถสวยงามด้วยพญานาค4ตระกูล วัดสระมณี สร้างเมื่อพุทธศักราช 2338 เนื่องจากแต่เดิมวัดสระมณี มีสระหนึ่งสระผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามีลูกแก้วชนิดหนึ่งลอยขึ้นมาจากสระเปล่งแสงประกายงดงามมากเมื่อชาวบ้านมาตั้งวัดขึ้น ณ ที่บ้านผักตบจึงใช้ชื่อนี้ว่า ‘’วัดสระมณีโชติ’’ ต่อมาหลายปีคำว่า โชติ หายไปเหลือแต่คำว่า สระมณี จึงได้ใช้เป็นชื่อวัดในปัจจุบัน

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 

นำท่านสักการะพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์  สักการะพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน และพระธาตุพนม รวม 8 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางวัน

พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์

พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันเสาร์
  นำท่านเดินชมเมือง ดูวิถีชีวิต ของชาวนครพนม หาของอร่อยทาน ณ ถนนคนเดิน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรม ฟอร์จูนวิวโขง นครพนม  หรือเทียบเท่า

Day 2

พระธาตุเรณูนคร - พระธาตุศรีคุณ  - พระธาตุมรุกขนคร   - พระธาตุพนม –วัดนักบุญอันนา - พญาศรีสัตตนาคราช – บ้านลุงโฮ - cafe 76A The Space – อุดรธานี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 1)
 

นำท่านสักการะพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์

สักการะพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน และพระธาตุพนม รวม 8 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

พระธาตุเรณูนคร  พระธาตุประจำวันเกิด วันจันทร์

พระธาตุศรีคุณ  พระธาตุประจำวันเกิด วันอังคาร

พระธาตุมรุกขนคร  พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางคืน

พระธาตุพนม  พระธาตุประจำวันเกิด วันอาทิตย์
  จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยัง วัดนักบุญอันนา หนองแสง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งเป็นถนนเรียบริมฝั่ง แม่น้ำโขง เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาวเป็นต้น วัดนักบุญอันนา สวยงามแปลกตา โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้ใน ระยะไกล
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  จากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง บ้านลุงโฮ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บ้านท่านโฮจิมินห์  ตั้งอยู่ที่  หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็น อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ครั้งหนึ่ง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม เพื่อเตรียมการ ปฏิวัติสู้กับประเทศฝรั่งเศษ   โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 ลุงโฮได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครพนม โดยมาอาศัยอยู่กับเพื่อนที่ มาจากเวียดนามที่ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทร่วมอุดมการณ์เดียวกัน  เพื่อนสนิทของลุงโฮนั้นเองได้เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ใน ประเทศไทยและมีครอบครัวที่ประเทศไทย
15.30 น. แวะพักผ่อนร้านกาแฟ cafe 76A The Space (ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมในราคาแพคเกจ)
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก

Belle Grand Hotel Udon หรือเทียบเท่า

Day 3 คำชะโนด – สกายวอล์คเชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านเข้าชม คำชะโนด วังฤสีนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่า เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตำนานเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่พระอินทร์ทรง
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน จ.เลย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สกายวอล์คเมืองเลย อยู่ที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และมีพระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงตามอัธยาศัยพร้อมกับวิวอันกว้างขวางงดงาม (รวมค่าเข้าสกายวอล์คเมืองเลยแล้ว)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24  แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน ตลอดสองข้างทางนั้นมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็บภาพที่ระลึกริมฝั่งแม่น้ำโขงอันสวยงามได้อีกด้วย
 ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก พริมมาลิณ เชียงคาน หรือเทียบเท่า
Day 4 ภูทอก – แก่งคุดคู้ – หนองประจักษ์ – วัดโพธิสมภรณ์ - ศาลเจ้าปู่ย่า - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน
05.00 น.

นำท่านตื่นเช้าเดินทางไปยัง ภูทอก ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของอำเภอเชียงคาน และลำน้ำโขงได้โดยรอบ  ตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้ซึ่งห่างจาก ตัวอำเภอ เชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ใครที่ได้แวะมาเที่ยวเชียงคาน ไม่ควรพลาดการไปชมทะเลหมอกในยามเช้าที่นี่   (รวมค่ารถขึ้นภูทอกแล้ว)

  ให้ท่าน อิสระตักบาตรข้าวเหนียว เติมบุญยามเช้า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 3)
  นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว ในช่วงเวลาที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึ้นมา โดยจะเห็น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม บริเวณใกล้เคียงยังมีร้านขายของฝากมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและเช็คอิน หนองประจักษ์ สถานที่อันขึ้นชื่อของ จ.อุดรธานี สักการะวัดโพธิสมภรณ์ และขอพรศาลเจ้าปู่-ย่า และชมศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน
16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ จุดส่งลูกค้า สนามบินอุดรธานี หรือ สถานีขนส่งอุดรธานี
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 8,990 บาท
4-5 ท่าน 4,990 บาท
6-7 ท่าน 4,690 บาท
8 ท่าน 4,290 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 7. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. อาหารตามที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ 2-3 ท่าน 

หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน

 1. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไปค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-อุดรธานี
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
   1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
   2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
   3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้   สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน


** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***