แพ็กเกจ ถ้ำนาคา ภูลังกา เจ้าปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์ บึงโขงหลง 2 วัน 1 คืน

 • TSQQBKN-PK016
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : บึงกาฬ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ ถ้ำนาคา ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์ หินสามวาฬ

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
5,990
4-5 ท่าน
3,990
6-7 ท่าน
3,690
8-9 ท่าน
2,990
กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
วันแรก

จุดรับสนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-ตำหนักปู่อือลือ-หินสามวาฬ

เช้า รับที่ สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม) เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP
  เดินทางสู่ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน  
  นำท่านขอพร ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรือ สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
  ชมพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิว หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และตลอดทั้งวัน
เย็น อิสระอาหารเย็น 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก THE ONE HOTEL(ตัวเมือง บึงกาฬ)  หริอ JB PLACE (บ้านแพง นครพนม) หรือ ที่พักบึงโขลหลง   
วันที่สอง ถ้ำนาคา-สนามบิน(อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ที่พัก (มื้อที่1)
  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)
  การเดินทางครบทุกจุด (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
1.ประตูเต่า (อยู่ระหว่างทางขึ้น)
2.หินหัวเรือ (อยู่ระหว่างทางขึ้น)
3. หัวนาคา หัวที่ 3 (อยู่ระหว่างทางขึ้น)
4.น้ำตกตาดวิมานทิพย์ (ปัจจุบันไม่มีน้ำ)
5.หัวนาคา หัวที่ 1
6.ถ้ำหลวงปู่วัง
7.เจดีย์หลวงปู่วัง
8.ถ้ำนาคา
9.เจดีย์หลวงปู่เสาร์
**แนะนำให้ขึ้นช่วงเช้า 7.00-12.00 น. ในช่วง 13.00-14.00 น. จะขึ้นได้เพียงถ้ำนาคาจุดเดียว ไม่สามารถไปจุดอื่นได้ เนื่องจากต้องลงจาเขาก่อน17.00น.**
 

ข้อเตรียมตัวสำหรับการขึ้นถ้ำนาคา
1.การแต่งตัวสำหรับพร้อมเดินป่า
2.น้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด พร้อมเกลือแร่
3.กระเป๋าสะพายหลัง หรือ กระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว
4.ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง
5.ถุงมือ
6.เสื้อกันฝน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

***สำคัญมาก***

หลักฐานที่ต้องใช้แสดงขึ้นชมถ้ำนาคา
1.รายชื่อที่จองผ่านแอพ QueQ โดย ชื่อ-สกุล ต้องตรงกับบุคคลที่จะเดินทางมาจริง ไม่สามารถขึ้นแทนกันได้
2.ผลการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด 
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขึ้นถ้ำนาคา

หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด  ( 2-3 เข็ม )

หรือ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน" ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ)

**หากหลักฐานไม่ครบทั้งครบไม่สามารถขึ้นถ้ำนาคาได้**

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
  นำท่านส่งกลับสู่สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

 

ถ้ำนาคา ภูลังกา ศาลปู่อือลือ บึงโขงหลง คำชะโนด 3วัน 2คืน
อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
จำนวนผู้เดินทาง แพ็คเกจ ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 5,990 บาท/ท่าน
4-5 ท่าน 3,990 บาท/ท่าน
 6-7 ท่าน 3,690 บาท/ท่าน
 8-9 ท่าน 2,990 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว 600 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.การจองคิวถ้ำนาคา  ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง)
2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล
2.2 เลขบัตรประชาชน
2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน

3.กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยัน คิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี

เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ในกรณีที่ถ้ำนาคาประกาศปิดให้เข้าชมอันเนื่องมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง

นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร

 อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าโรงแรม(พร้อมอาหารเช้า) จำนวน 2 คืน (1ห้อง พัก 2-3 ท่าน)  
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (พร้อมคนขับ)
 3. ค่าล่องเรือบึงโขงหลง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรฯ (ไป-กลับ )
 2. ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
 3. ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ
 4. ค่าทิปไกด์ (ถ้ำนาคา) ตามความพึงพอใจ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถตามความพึงพอใจ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ไม่รวมมักคุเทศก์นำเที่ยว