ติดต่อเรา

บริษัท ทัวร์สบาย จำกัด TOURSABAI CO.,LTD

275/5,275/6,275/7 อาคารซี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

02-277-3000
02-277-3456
info@toursabai.com
Toursabaidee
Line: @toursabai
www.toursabai.com
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว : 11/07937

รายชื่อพนักงานของเรา

 • ชื่อ : กัลยวรรธน์ (โส)  วุฒิ
 • ชื่อเล่น : โส
 • ตำแหน่ง/สาขา: sales
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : พลกฤต (ออย)  น้อยเขียว
 • ชื่อเล่น : ออย
 • ตำแหน่ง/สาขา: sales
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : KAVISARA [M]  MANYAM
 • ชื่อเล่น : M
 • ตำแหน่ง/สาขา: Sales
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : พัทธดนย์  ชีวพิทักษ์ผล
 • ชื่อเล่น : หยาง
 • ตำแหน่ง/สาขา: Sales
 • ช่องทางการติดต่อ :