รับบัตร Kintetsu Rail Pass ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวในโอซาก้า, นารา และเกียวโตได้อย่างง่ายดาย!
เดินทางได้อย่างไม่จำกัดบนรถไฟฟ้าคินเท็ตสึและรถบัสนาราโคสึภายในเวลาที่กำหนด
คุณสามารถเลือกบัตรโดยสารสำหรับ 1, 2 หรือ 5 วันได้ตามต้องการ
  • : 022773000
Code
: TSBT00452
ประเทศ
: ญี่ปุ่น
ช่วงเวลา
: 03 เม.ย. 2567-31 ก.ค. 2567
ไฮไลท์
: รับบัตร Kintetsu Rail Pass ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวในโอซาก้า, นารา และเกียวโตได้อย่างง่ายดาย! เดินทางได้อย่างไม่จำกัดบนรถไฟฟ้าคินเท็ตสึและรถบัสนาราโคสึภายในเวลาที่กำหนด คุณสามารถเลือกบัตรโดยสารสำหรับ 1, 2 หรือ 5 วันได้ตามต้องการ

ตัวเลือก โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียด

ระยะเวลาการใช้ตั๋ว 03 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567

รายละเอียดที่คุณต้องการ

รายละเอียด

รายละเอียดตั๋ว

ตั๋วรถไฟคินเทสึ Kintetsu Rail Pass จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น สามารถใช้ได้ติดต่อกัน 5 วัน ในการโดยสารรถไฟ local, rapid, express และ limited express ของรถไฟ Kintetsu Railways (บริษัทรถไฟ non-JR ที่ใหญ่ที่สุด) และสำหรับ Kintetsu Rail Pass Wide จะครอบคลุมการเดินทางไปกลับสนามบินอีกด้วย

สถานที่จำหน่าย: สามารถซื้อได้จากนอกประเทศญี่ปุ่น หรือเอเจนซี่ท่องเที่ยว หรือ Kintetsu International โดยจะต้องนำ exchange order มาเปลี่ยนเป็นบัตรแข็งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
หรือจะซื้อจากในประเทศญี่ปุ่นได้จากสนามบินคันไซในโอซาก้า(Kansai Airport Agency Travel Desk) และสนามบินกลางเมืองนาโกย่า(Meitetsu Travel Plaza)

การใช้งาน

Kintetsu Rail Pass

  1. โดยสารรถไฟ local(futsu), rapid(kaisoku) และ express(kyuko) ของบริษัท Kintetsu (ยกเว้น deluxe cars, salon cars และกระเช้า) รวมถึง Iga Railways ระหว่าง Iga-Kanbe กับ Iga-Ueno ติดต่อกัน 5 วันโดยไม่จำกัดครั้ง
  2. โดยสารรถไฟ limited express(tokkyu) ของรถไฟ Kintetsu ได้มากถึง 3 รอบ หากใช้บริการรอบที่ 4 ขึ้นไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. ตั๋วชนิดนี้จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

Kintetsu Rail Pass Wide

  1. สามารถโดยสารรถบัส Mie Kotsu และ Toba City Buses ในแถบคาบสมุทรชิมะ ได้โดยไม่จำกัดครั้ง
  2. ค่าโดยสารไป-กลับระหว่างสนามบินและตัวเมือง เช่น ระหว่างสนามบินคันไซ กับสถานีรถไฟนัมบะ(Nankai Railways) และ/หรือ ระหว่าง สนามบินนาโกย่ากับสถานีรถไฟนาโกย่า(Meitetsu Railways) ซึ่งจะต้องใช้บริการภายใน 5 วันเท่านั้น
  3. มีส่วนลดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่จำกัดไว้

เงื่อนไข/หมายเหตุ