เมืองแห่งแสง เมืองแห่งความรัก ปารีสเป็นหัวใจของความโรแมนติก และหอไอเฟลเป็นหัวใจของปารีส ที่ The Parisian Macao ทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองและโรงแรมรอการมาถึงของคุณ
  • : 022773000
Code
: TSBT00497
ประเทศ
: มาเก๊า
ช่วงเวลา
: 01 ม.ค. 2513-01 ม.ค. 2513
ไฮไลท์
: เมืองแห่งแสง เมืองแห่งความรัก ปารีสเป็นหัวใจของความโรแมนติก และหอไอเฟลเป็นหัวใจของปารีส ที่ The Parisian Macao ทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองและโรงแรมรอการมาถึงของคุณ

ตัวเลือก โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียด

ระยะเวลาการใช้ตั๋ว 01 ม.ค. 2513 - 01 ม.ค. 2513

รายละเอียดที่คุณต้องการ

รายละเอียด

รายละเอียดตั๋ว

Macau Eiffel Tower (ตั๋วเข้าชมจุดชมวิวชั้น 37)

เมืองแห่งแสง เมืองแห่งความรัก ปารีสเป็นหัวใจของความโรแมนติก และหอไอเฟลเป็นหัวใจของปารีส ที่ The Parisian Macao ทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองและโรงแรมรอการมาถึงของคุณจากจุดชมวิวขนาดใหญ่ที่ชั้น 7 และดาดฟ้าขนาดเล็กที่ชั้น 37 


เวลาทำการ

เวลาทำการ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ):

วันจันทร์-วันอาทิตย์: 14:00-22:00 น.

เวลาใช้บริการรอบสุดท้าย: 21:15 น.


เวาเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ได้ตามวันที่เหล่านี้ :

01 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2023

29 - 30 กันยายน 2023 

01 - 07 ตุลาคม 2023 

26 - 31 ธันวาคม 2023

01 มกราคม 2024 

10 - 12 กุมภาพันธ์ 2024

29 - 30 มีนาคม 2024

04 - 07 เมษายน 2024

 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2024

 08 - 10 มิถุนายน 2024

 01 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2024

14 - 17 กันยายน 2024

28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2024

21 - 31 ธันวาคม 2024


*และไม่สามารถใช้เวาเชอร์ได้ในวันเดียวกับที่ซื้อ


เงื่อนไข/หมายเหตุ

วิธีใช้งาน :

แสดงเวาเชอร์บนมือถือของคุณ

ที่อยู่: ชั้น 6 (โปรดเข้าผ่าน Eiffel Tower Gift Shop ที่ชั้น 5 ที่ Parisian Macao)


อายุการใช้งาน

เวาเชอร์นี้สามารถใช้งานได้จนถึง  30 เมษายน 2024


เวาเชอร์นี้ไม่สามารถใช้ได้ตามวันที่เหล่านี้ :

01 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2023

29 - 30 กันยายน 2023 

01 - 07 ตุลาคม 2023 

26 - 31 ธันวาคม 2023

01 มกราคม 2024 

10 - 12 กุมภาพันธ์ 2024

29 - 30 มีนาคม 2024

04 - 07 เมษายน 2024

 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2024

 08 - 10 มิถุนายน 2024

 01 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2024

14 - 17 กันยายน 2024

28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2024

21 - 31 ธันวาคม 2024


*และไม่สามารถใช้เวาเชอร์ได้ในวันเดียวกับที่ซื้อ