สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-3000

TOKYO ZAO FUKUSHIMA FUJI ซุปตาร์ SNOW MONSTER 6วัน4คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Tokyo (โตเกียว)
  • โดย : TSTTN
  • 01055******67
  • Code : TSTTN-XJ029
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ -เที่ยว จ.ฟุกุชิมะ เยือนเมืองซามูไร พร้อมชมปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ -ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ -ฟรี!! แช่เท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็น -เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น “โซบะต้นหอม” -ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ -ชวนเที่ยว จ.มิยากิ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก -WOW!! นั่งกระเช้าภูเขาซาโอะ ชม Snow Monster หรือ ปิศาจหิมะจูเฮียว -สัมผัสกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีซาโอะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ท -บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ฮาโกเนะ – ถ่ายรูป โทริอิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ออนเซ็น+ขาปู

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
16.30 น. นำท่านเดินทางถึง ฮาโกเนะ (Hakone) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหนึ่งใน อำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น (Japanese Geoparks Network) นำท่าน ชมวิวทะเลสาบ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ (Hakone Shrines) ศาลเจ้าเก่าแก่ในศาสนาชินโต ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฮาโกเน่ และอยู่ริมทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! เสาโทริอิสีแดง ริมทะเลสาบที่เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม อิสระให้ท่านขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
ที่พัก ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3

พิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จังหวัดฟุกุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
อิสระ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ เดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่เคยเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว และสึนามิ รวมถึงภัยพิบัติจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ด้วยที่เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนท้องถิ่นที่ตั้งใจให้การท่องเที่ยวมาช่วยให้ จังหวัดฟุกุชิมะ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทำให้เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง)
16.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้น้ำได้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก mt. inn "マウント イン" หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 4

จังหวัดมิยากิ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – จังหวัดยามากาตะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ลานสกีซาโอะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดมิยากิ (Miyagi) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ มีเมืองหลักคือ เซนได (Sendai) ผู้คนนิยมทำการเกษตรและประมง และยังมีมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) ตั้งอยู่ใน จ.มิยางิ มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดยามากาตะ (Yamagata) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา หน้าผา และแอ่งกระทะ เป็นจังหวัดที่ยังคงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้อยู่ ทำให้ปลูกเชอร์รี่และสาลี่ได้มากที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องข้าวอร่อย ในขณะเดียวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดที่แมคโดนัลด์มาเปิดเป็นจังหวัดสุดท้ายในญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ที่จะพาคุณไต่จากด้านล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคล้ายกับปีศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิ่มความสวยงามอีกด้วย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ซาโอะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ท (Zao Onsen Ski Resort) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่นี่โด่งดังด้วยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกว่า พาวเดอร์สโนว์ (Powder Snow) ท่านสามารถเช่าห่วงยางสโนว หรือ เดินชมปิศาจหิมะอย่างใกล้ชิดได้ตามอัธยาศัย ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สำหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในวันที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการชมปีศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเล่นสกีที่อื่นทดแทนด้วยเช่นกัน) จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับจังหวัดฟุกุชิมะ เพื่อนำท่านกลับสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
อิสระ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก mt. inn "マウント イン" หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 5

เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – เมืองนาริตะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ - อิออน มอลล์ นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
07.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกด้วยนำท่านสู่ ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น ไฮไลท์!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้ เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ (8) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับเมนูท้องถิ่น โซบะต้นหอม (Negi Soba)

นำท่านชม หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 18.00-19.00 น.เดินทางสู่ อิออน มอลล์ นาริตะ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่
อิสระ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (โดยรถบัสโรงแรม)
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ **สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจองเพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และ
บริษัทฯ ท้วร์คู่ค้า เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา
-มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านได้ทำการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทันทีในวันจองเท่านั้น
-ยอดทีเหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน( นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์ ) หากชำระเงินค่ากัวร์ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
-หากชำระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบการจองทีนั่ง ออนไลน์ ของทางบริษัทฯ
-เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หากไม่มีการชำระเงิน ค่าทัวร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งโดยอัตโนมัติ
-เงื่อนไขยกเลิกการจอง
-ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเทียวและมัคคุเทศก์
-ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน ( เก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ( จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ )
-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
-เก็บค่าใช้จ่าย 100% ( จากราคาทัวร์ทีท่านซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ ( เปลี่ยนชื่อต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน ก่อนเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม
ค่าทัวร์ทีท่านชำระมา รวมรายการดังต่อไปนี้
-ค่าตั๋วเครืองบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
อาหารบนเทียวบิน 1 มื้อ / เที่ยวน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
-ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านทีต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือจากทีระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ 1ขวด)
-โรงแรมทีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)ท่านทีต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือ
ห้องอัพแกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์///ท่านทีต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง
แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บปวยหรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

ตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทัวร์ทีท่านชำระมา ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท
**ค่าบริการเป็นค่าบริการที่ต้องชำระให้กับทาง VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) 
ให้กลับมายีนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง(เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่น วีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์
พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
-ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
-ค่าภาษีน้ำมัน กรณีทีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
-ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
-ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีคำหนดให้ตรวจ