PHUKET UNLOCK สิมิลัน-เกาะเฮ-เสม็ดนางชี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Phuket (ภูเก็ต)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • Code : TSQQHKT-FD001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน อ่าวพังงา เกาะปันหยี จุดชมวิวเสม็ดนาชี
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
21 ม.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2565
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

28 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 ก.พ. 2565 - 06 ก.พ. 2565
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

11 ก.พ. 2565 - 13 ก.พ. 2565
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

18 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

25 ก.พ. 2565 - 27 ก.พ. 2565
12,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-ตึกชิโน-โปรตุกีส-ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน

04.15 น. นัดพบ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
07.50 น. เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3037 (BKK-HKT 07:50 - 09:15) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต

นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึกชิโน-โปรตุกีส อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง นำท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เมื่อเดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ
13.30 น. ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ (มื้อที่2) พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล
18.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ภูเก็ต -ดื่มดำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) แบบ Set Box รับอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
05.40 น. -06.00 น. รถตู้ (แบบจอย) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ทับละมุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
08.00 น. ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว Speed Boat (แบบจอย)

ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่ เกาะ 6 หรือ เกาะ 7 เดินทางถึง เกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซึ่งท่านสามารถสำรวจเส้นทางบนเกาะ , ดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (มื้อที่4)

หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางู (เกาะ9) ที่ คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่น บริเวณนี้ มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม

เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์(Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม
15.30 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับ

เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ โดยสวัสดิภาพ
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ล่องอ่าวพังงา-เกาะนมสาว-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-จุดชมวิวเสม็ดนางชี-สะพานสารสินเดิม-สนามบินภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ

นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะปันหยี ให้ท่านได้เดินเที่ยวบนหมู่บ้านเกาะปันหยี เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะปันหยี (มื้อที่6)

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และ เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด์) ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดพังงา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา

เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต
21.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3018 (HKT-BKK 21:40 - 23:00) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
23.00 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต-กรุงเทพ ชั้นประหยัด (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง)
2. ค่ารถโดยสาร พาหนะท้องถิ่น  และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอย)
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
4. ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มกรุณาดูอัตรา ตามตารางด้านบนรายการ  ( แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)